Get Adobe Flash player

Galeria "NASZA"

        W dniu 04.09.2017 odbyło się uroczyste otwarcie Galerii „Nasza”, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego, PCPR, jednostek organizacyjnych gminy, rodzice osób niepełnosprawnych, uczestnicy oraz pracownicy WTZ w Starej Wsi. Uroczystego otwarcia oraz przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Brzozowa Pan Józef Rzepka oraz Kierownik WTZ w Starej Wsi Pani Katarzyna Lutecka. Utworzona Galeria jest miejscem prezentacji prac wytworzonych przez uczestników WTZ, spotkań integracyjnych, warsztatowych oraz praktyk zawodowych. Galeria „Nasza” będzie służyć realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Środki pozyskane ze sprzedaży prac wykorzystane zostaną na cele związane z rehabilitacją społeczną uczestników WTZ.
      Galeria „Nasza” prowadzona jest przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi a mieści się w budynku Ratusza Miejskiego w Brzozowie. Dyrektorowi Muzeum Panu Mariuszowi Kaznowskiemu składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie pomieszczeń. 
       Początkowo Galeria czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-14.00. 
Wszystkich miłośników rękodzieła artystycznego serdecznie zapraszamy. 

 

                                                               Z-ca kierownika WTZ – Beata Jastrzębska

bwd  Strona 1/8  fwd

 

Film dzięki uprzejmości Gminy Brzozów