Get Adobe Flash player

Opieka medyczna

             Opiekę medyczną nad uczestnikami sprawuje pielęgniarka, która udziela doraźnej pomocy medycznej, podaje zlecone przez lekarza leki, dokonuje pomiaru ciśnienia krwi, glukozy i wagi ciała. Dba o zaopatrzenie apteczki w materiały opatrunkowe, prowadzi edukację dotyczącą m.in. profilaktyki chorób, promowania zdrowego stylu życia. Na bieżąco monitoruje i aktualizuje książeczki zdrowia, utrzymuje kontakt z lekarzem prowadzącym i rodzicami. Pełni opiekę medyczną na wycieczkach i imprezach organizowanych przez warsztat.