Get Adobe Flash player

Pracownia reedukacji

W pracowni reedukacji prowadzone są zajęcia, których celem jest podtrzymywanie kompetencji szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie oraz przyswajanie podstaw wiedzy o życiu i środowisku. Prowadzone działaniasą nakierowane również na rozwijanie sprawności intelektualnych i poznawczych, podniesienie sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej.
Zajęcia muzycznesłużą rozwijaniu swoich zainteresowańpoprzez naukę gry na instrumentach, przygotowywanie i udział w występach i przeglądach twórczości.
Dzięki treningowi ekonomicznemu uczestnicy doskonalą umiejętność orientacji w wartości pieniądza i towaru.
Terapia prowadzonajest w formie indywidualnej jak i grupowej. Poprzez udział
w
niej uczestnicy są przygotowywani do samodzielnego życia.