Get Adobe Flash player

Opieka Psychologiczna

Praca psychologa obejmuje dokonywanie diagnozy psychologicznej uczestników, prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej z każdym uczestnikiem, w czasie której pracuje się nad danym problemem. Czasem spotkanie indywidualne ma na celu interwencję w sytuacji kryzysowej bądź konfliktowej.

Terapia grupowa obejmuje:

    Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna (m.in. – trening prowadzenia rozmowy, aktywne słuchanie, trudności w komunikacji), współpraca w grupie, radzenie sobie z konfliktami, itp.
    Zajęcia psychoedukacyjne (dotyczą m.in. przyjaźni, miłości, relacji z innymi ludźmi, norm i zasad panujących w WTZ, radzenia sobie ze stresem, poznania swoich wad i zalet, agresji i sposobów radzenia sobie z nią).

Ponadto psycholog współpracuje z instruktorami w celu stworzenia, a następnie podsumowania indywidualnych planów działania, koordynuje pracę instruktorów w poszczególnych pracowniach, współpracuje z rodzicami uczestników, a także z innymi placówkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.

 


Very Simple Image Gallery:
No images found in folder /home/wtz.krosoft.pl/www/images/grafika/zoppsych/